Help nu mee!Doneer!

Onderwijs

Wij willen dat het voor ieder kind in Senegal mogelijk wordt om goed onderwijs te krijgen. Dat is de eerste stap op weg naar een betere toekomst voor een van de armste landen ter wereld.

Ongeveer 60% van alle kinderen volgt alleen enkele jaren lager onderwijs. Er is aan alles een tekort: te weinig geld en daardoor te weinig onderwijzers, te weinig scholen en te weinig leermiddelen.

Bovendien houdt men vast aan het Franse schoolsysteem dat weinig aansluit bij de belevingswereld en de taalachtergrond van de meeste kinderen. Met name de meisjes, die toch al snel met het huishouden belast worden, zijn de dupe van deze problematiek. Het aandeel analfabetisme is onder vrouwen met 71% dan ook een stuk hoger dan onder mannen met 50%.

Op kleine schaal zijn scholen begonnen met het onderwijs in het Wolof of andere stamtalen. Ook worden er op het platteland alfabetiseringscursussen in de eigen taal gegeven aan volwassenen. Op de koranscholen wordt de nadruk op het Arabisch gelegd, wat niet erg nuttig is om een goede positie in de maatschappij te verwerven.

Middelbaar onderwijs is vooral te vinden in Dakar en in enkele grote steden. Technisch en huishoudelijk vervolgonderwijs is er nauwelijks. Vaardigheden in de bouw, de industrie, en het huishouden moeten in de praktijk geleerd worden. Er zijn twee universiteiten, in Dakar en St. Louis. Met name de universiteit van Dakar lijdt onder een chronisch geldtekort. Studenten met rijke ouders volgen colleges in Frankrijk of de Verenigde Staten.

© Landenweb