Help nu mee!Doneer!

DORPJE YENE

We starten in het vissersdorpje Yene op de basischool Yene Kelle waar onvoldoende klaslokalen zijn voor de bijna 425 leerlingen waardoor kinderen niet iedere dag, maar slechts om de dag naar school kunnen.

Een van de excursies van onze zanggroep was het bezoek aan lagere school Yene Kelle. Iedereen was hierop voorbereid en had spulletjes meegenomen zoals schriften, pennen, scharen, gummen. Alles werd overhandigd aan de schooldirecteur, die de groep vervolgens toelichtte hoe het er op deze school aan toe gaat. Hij gebruikt het systeem "double flux", dat wil zeggen dat de groep kinderen verdeeld is in 2 groepen: de eerste groep werkt in de ochtend en de andere groep in de middag en de volgende dag andersom. En er zijn kinderen uit het dorp die niet eens naar deze enige school kunnen omdat er een drastisch tekort aan lokalen. En zonder lokalen krijg je van de overheid geen leraren toegewezen.